אב הסובל מניכור הורי אינו חייב במזונות לילד

אב הסובל מניכור הורי אינו חייב במזונות לילד

בתיק 940944-17 שהתנהל בפני כבוד ביה"ד הרבני האזורי בירושלים קבע הרכב הדיינים הנכבד כי אין הצדקה לתשלום מזונות כאשר נמנע קשר בין הילדים לאביהם זאת ועוד, בקשת האם למשמורת זמנית תדחה מקום בו קיים חשש כבד לניכור הורי שכן אין להיענות לבקשה שכזו, העלולה להנציח את המצב הקשה של ניתוק קשר בין האב לילדיו.

כך קבע בית הדין הרבני בירושלים, אשר דחה לאחרונה בקשה של אם לנער בן 15  לחייב את אביו במזונות הנער. מטענות הצדדים התרשם כי לאם יש יד ורגל בניכור כלפי האב ולפיכך נקבע כי האם לא יכולה מזונות מהאב מחד ומאידך לא לסייע בחידוש הקשר עם ילדיו.

האם טענה שהאב הפסיק לשלם מזונות חרף פערי השתכרות משמעותיים בין הצדדים כאשר כל הנטל נופל עליה והיא מרוויחה שכר מינימום. עוד טענה, כי הילדים שחלקם כבר בגירים אינם בקשר עם האב בשל חוסר רצון האב. לטענתה ראוי לפסוק מזונות זמנים לקטין שבהם והחלטה שתאפשר לה לקבל הנחות מהרשויות כאם משמורנית.

האב טען כי בקשות האם למזונות ולמשמורת הוגשו בחוסר תום לב תוך הסתרת החלטה קודמת של ביה"ד בה נפסק כי האב פטור ממזונות.

בין הצדדים לא הייתה מחלוקת שיש נתק בין האב לילדים אולם כל צד טען כי ההורה האחר הוא הגורם לנתק . ביה"ד התרשם מעדויות ומדו"ח אנשי מקצוע ואימץ את הגרסה כי הילדים מטילים על האב רק את האשמה על כך שאין להם רווחה כלכלית היא טענה שנשמעה באוזניהם מפי האם. התרשמות ביה"ד תאמה לחוו"ד מקצועיות נוספות שהגדירו כי קיים ניכור הורי על כל השלכותיו החמורות בגרימת הפרעות להתפתחותם התקינה ובריאותם הנפשית של הילדים.

הדיינים סברו כי מאחר שהילדים מחקו לגמרי את האב מחייהם המשך תשלום האב מזונות יביא רק לתוצאות הפוכות ולנזק חינוכי ואישיותי חמור לילדים כשהם לומדים להתנהג בכפיות טובה, וסיכמו: "אין ספק שלעוצמת השנאה החולנית והלא נתפסת של הילדים כלפי האב, אחראית גם האם ובכוחה לחדש את הקשר".

 נקבע כי מאחר שהניכור כלפי האב מוחלט, ולא חל כל שינוי לטובה, למרות הסיוע המקצועי שניתן לצדדים, ביה"ד פטר את האב ממזונות וציין כי ככל ויתחדש הקשר בין האב לילדים ביה"ד ידון שוב בבקשת האם לתשלום מזונות ועוד נקבע כי אם יתברר שהאם אינה משתפת פעולה עם הטיפול באופן ראוי, בית הדין ישקול פסיקת הוצאות משפט כבקשת באת כוח האב, וכן שאר צעדים המתוארים במסגרת החלטות בית המשפט ובתי הדין המוזכרות.