מחשבון מזונות

מזונות על פי חוק

מזונות הינם תשלום החל בדרך כלל על אחד מבני הזוג על מנת לשאת בנטל כלכלת הילדים הנמצאים אצל בן הזוג האחר ולעיתים יחול גם על ההשתתפות בכלכלת בן הזוג האחר.

החוק בישראל מחייב הורה לדאוג לצורכי ילדיו הקטינים ובמשפחות שבהן ההורים חיים בנפרד, בין אם הם גרושים ובין אם הם פרודים, משולמים המזונות הילדים על ידי ההורה האחד להורה השני שהילדים מצויים במשמורתו.

גובה המזונות

סכום המזונות יכול שיקבע בהסכמה ובמקרה שאין הסכמה נדרש להגיש תביעה למזונות ילדים להכרעת בית המשפט. עד להכרעה סופית בעניין המזונות נדרש להגיש בקשה לפסיקת מזונות זמניים כסעד זמני דחוף.

יודגש כי המזונות הינם זכותו של הילד ולא של ההורה המשמורן לפיכך כל הסכמה בין ההורים ו/או כל החלטה אחרת בעניין המזונות, צריכה לבוא ברוח טובת הילד וצרכיו על מנת שתהיה הוגנת מחייבת וברת תוקף חוקי.

שינוי גובה המזונות

שינוי סכום המזונות בין אם מבוקש להגדילם ובין אם להקטינם ייעשה רק כאשר מדובר בשינוי נסיבות מהותי המצדיק זאת ובהכרעה שיפוטית מתאימה לכן נדרש לפתוח בהליך להגדלה ו/או הקטנת מזונות אחרי בדיקה מעמיקה של ההסכם ושל נסיבות הבקשה על ידי עו"ד המתמחה בתחום.

על פי הדין העברי החובה העיקרית והמרכזית לתשלום מזונות ילדים מוטלת על האב וחובת האם היא משנית בלבד.

מזונות לפי גיל

החובה לתשלום מזונות על ידי האם חלה רק במקרים מסוימים, ורק אם האישה מסוגלת לכך כלכלית.

מגיל לידה ועד גיל 6 חבות מזונות מוחלטת על האב ללא קשר ליכולתו הכלכלית.

מגיל 6 עד גיל 15 האב נושא בתשלום עבור הצרכים ההכרחיים של הילד והאם משתתפת יחד עם האב בתשלום עבור הצרכים שאינם נחשבים הכרחיים.

מגיל 15 ואילך ההוצאות נחשבות "מדין צדקה" ולפיכך האב והאם מתחלקים בהוצאות לפי יחס הכנסותיהם.

על פי רוב פוסקים בתי המשפט סכום קבוע למזונות עבור הילדים אשר משולם ממועד פסק הדין ועד הגיע הילד לגיל 18 מתווסף לכך תשלום מדור ומחציות של ההוצאות המיוחדות.

מגיל 18 ועד לגיל 21 משולם 1/3 מסכום המזונות הקבוע.

מזונות במשמורת משותפת

בית המשפט אינו פוסק את גובה דמי המזונות על פי נוסחה קבועה ולכן גובה דמי המזונות נבחן בכל מקרה לגופו ולאחר שבית המשפט בחן את הצרכי ההכרחיים של הילדים ורמת החיים אליה הם הורגלו, את יכולתם הכלכלית של ההורים, את פוטנציאל השתכרות של ההורים והאם יש נכסים או הכנסות ממקור חיצוני והאם יש להורים ילדים מקשר אחר שעליהם לפרנס.

חישוב דמי המזונות במצב של משמורת משותפת יהיה על בסיס שוויוני בהנחה ששני ההורים נושאים באופן שווה בהוצאות הילדים כאשר הם שוהים אצלם באופן שווה.

 לייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות עם עו"ד קובי גל – עורך דין לענייני משפחה בקריות צרו קשר 050-521-3382

*המחשבון מהווה סימולציה להערכה בלבד.

** האתר והמידע בו אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או כל ייעוץ מסוג שהוא.