צו קיום צוואה

כאשר נפטר מותיר אחריו צוואה לא ניתן לבצע כל פעולה בעיזבון או לחלקו או לתבוע זכות על פי הצוואה ללא קבלת צו קיום צוואה. על המחזיק בידיו צוואה של אדם שנפטר להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני.

מהו צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הוא צו הצהרתי, הנותן תוקף להוראות הצוואה. הצו כמוהו כפסק דין לתוכן ולנוסח הצוואה ורק לאחר קבלתו ניתן לחלק את עיזבונו של הנפטר.

מי יכול להגיש בקשה לצו קיום צוואה

את הבקשה יכולים להגיש המוטבים בצוואה וכן כל אדם המעוניין במתן תוקף לצוואה, לדוגמה נושה של המוריש או של יורש בצוואה, המעוניין כי אותו אדם החייב לו כסף יקבל את חלקו בצוואה וכך יחזיר לנושה את החוב שחב לו.
יצוין עוד כי היורשים המקבלים על עצמם את הזכויות על פי צוואה מקבלים גם את החובות שהותיר המוריש ועליהם לסלקם.

הגשת בקשה לצו קיום צוואה

את הבקשה למתן צו קיום צוואה מגישים לרשם לענייני ירושה באותו המחוז שבו היה מקום מושבו של המנוח בעת פטירתו.

הרשם לענייני ירושה יפרסם בעיתונות היומית וברשומות כי הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה על מנת להביא לידיעת יורשים פוטנציאליים או מתנגדים לצוואת הנפטר, שהוגשה הבקשה וכל המעוניין רשאי להגיש את התנגדותו לרשם. משמעות ההודעה היא כי צוואתו של הנפטר תקבל תוקף מחייב ותוצא לפועל בתום ההליך וככל שלא תהינה התנגדויות ייתן הרשם תוקף לצוואה באמצעות מתן צו קיום צוואה.

במידה ותוגש התנגדות או אם המדינה באמצעות היועץ המשפטי לממשלה או האפוטרופוס הכללי יבקשו להצטרף כצד להליך או אם קיים חוסר או פגם בצוואה תועבר הבקשה מהרשם לענייני ירושה לבית המשפט לענייני משפחה, לשם בירור ודיון נרחב יותר.

נכון ורצוי להיעזר בשרותיו של עורך דין, מומחה בתחום הצוואות ולהימנע מעגמת נפש ותוצאות בלתי רצויות לזוכים על פי צוואה.

לייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות צרו קשר ב-050-521-3382

** האתר והמידע בו אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או כל ייעוץ מסוג שהוא.