מזונות ילדים של איש עמיד

מזונות ילדים של איש עמיד

מזונות ילדים של איש עשיר

אישה תבעה את בעלה לשלם לילדים דמי מזונות בסכום של 23,000 ש"ח בטענה כי האיש עתיר נכסים וכי הם חיו ברמת חיים גבוהה. בית המשפט שוכנע כי אכן הילדים חיו ברמת חיים גבוהה אך לאור הלכת בית המשפט העליון האיש חוייב בסכום נמוך בהרבה מהסכום הנתבע.

בית המשפט העליון קבע כי צרכיו הרגילים של ילד המתגורר בשני בתים ברמת חיים ממוצעת עולים כדי 2,250 עד 2,500 ש"ח לחודש וכאשר מדובר בהורה המחזיק בעשרות מיליוני שקלים מוערך כי צרכי ילד כזה תלויי שהות יעמדו על שך של 3,500 שקל ועוד 500 ש"ח לא תלויי שהות. אחר קביעה זו ובשקלול יחס ההכנסות של ההורים וזמני השהות אצל כל אחד מהם נקבע כי על האב לשלם מזונות בסך של 2,071 ש"ח לכל ילד מעל גיל שש ובאשר לילד מתחת לגיל שש חוייב האב לשלם 3,000 ש"ח לחודש.

בתוך כך דחה בית המשפט את תביעת האישה למזונות גם בשל חוסר תום לב ובשל היעדר שקיפות ומידע דרוש וחוסר מהימנות חייבה את הנתבע בהותאות על סך של  40,000 ש"ח ולא יותר מכך.