דמי מזונות Tag

מזונות ילדים של איש עשיר אישה תבעה את בעלה לשלם לילדים דמי מזונות בסכום של 23,000 ש"ח בטענה כי האיש עתיר נכסים וכי הם חיו ברמת חיים גבוהה. בית המשפט שוכנע כי אכן הילדים חיו ברמת חיים גבוהה אך לאור הלכת בית המשפט העליון האיש חוייב בסכום נמוך בהרבה מהסכום הנתבע. בית המשפט העליון קבע כי צרכיו הרגילים של ילד המתגורר בשני בתים ברמת חיים ממוצעת עולים כדי 2,250 עד 2,500 ש"ח לחודש וכאשר מדובר בהורה המחזיק בעשרות מיליוני שקלים מוערך כי צרכי ילד כזה תלויי שהות יעמדו על שך של 3,500 שקל ועוד 500 ש"ח לא תלויי שהות. אחר קביעה זו