ירושה Tag

באין צוואה אחרי לכתו של אדם קובע חוק הירושה את יורשיו של אדם על פי דין. היורשים על פי דין רשאים להגיש בקשה לצו ירושה וצו זה לכשינתן יצהיר על זהותם של היורשים. האם ניתן לבטל צו ירושה שניתן? ביטול צו ירושה הינה משימה קשה ביותר גם למשפטנים מנוסים ביותר אך יחד עם זאת היא אפשרית. מי רשאי להגיש בקשה לביטול צו ירושה? כל אדם העונה על ההגדרה "בעל עניין". סעיף 72(א) לחוק הירושה קובע כי שרשאי להגיש בקשה לביטול צו ירושה הינו רק מי ש"מעוניין בדבר" כלומר, אדם שיש לו עניין בדבר. אפשר שאותו אדם יהיה יורש על פי דין שלא הוזכר ככזה