מזונות Tag

בתיק 940944-17 שהתנהל בפני כבוד ביה"ד הרבני האזורי בירושלים קבע הרכב הדיינים הנכבד כי אין הצדקה לתשלום מזונות כאשר נמנע קשר בין הילדים לאביהם זאת ועוד, בקשת האם למשמורת זמנית תדחה מקום בו קיים חשש כבד לניכור הורי שכן אין להיענות לבקשה שכזו, העלולה להנציח את המצב הקשה של ניתוק קשר בין האב לילדיו. כך קבע בית הדין הרבני בירושלים, אשר דחה לאחרונה בקשה של אם לנער בן 15  לחייב את אביו במזונות הנער. מטענות הצדדים התרשם כי לאם יש יד ורגל בניכור כלפי האב ולפיכך נקבע כי האם לא יכולה מזונות מהאב מחד ומאידך לא לסייע בחידוש הקשר עם ילדיו. האם

מזונות ילדים של איש עשיר אישה תבעה את בעלה לשלם לילדים דמי מזונות בסכום של 23,000 ש"ח בטענה כי האיש עתיר נכסים וכי הם חיו ברמת חיים גבוהה. בית המשפט שוכנע כי אכן הילדים חיו ברמת חיים גבוהה אך לאור הלכת בית המשפט העליון האיש חוייב בסכום נמוך בהרבה מהסכום הנתבע. בית המשפט העליון קבע כי צרכיו הרגילים של ילד המתגורר בשני בתים ברמת חיים ממוצעת עולים כדי 2,250 עד 2,500 ש"ח לחודש וכאשר מדובר בהורה המחזיק בעשרות מיליוני שקלים מוערך כי צרכי ילד כזה תלויי שהות יעמדו על שך של 3,500 שקל ועוד 500 ש"ח לא תלויי שהות. אחר קביעה זו