ניכור הורי Tag

בתיק 940944-17 שהתנהל בפני כבוד ביה"ד הרבני האזורי בירושלים קבע הרכב הדיינים הנכבד כי אין הצדקה לתשלום מזונות כאשר נמנע קשר בין הילדים לאביהם זאת ועוד, בקשת האם למשמורת זמנית תדחה מקום בו קיים חשש כבד לניכור הורי שכן אין להיענות לבקשה שכזו, העלולה להנציח את המצב הקשה של ניתוק קשר בין האב לילדיו. כך קבע בית הדין הרבני בירושלים, אשר דחה לאחרונה בקשה של אם לנער בן 15  לחייב את אביו במזונות הנער. מטענות הצדדים התרשם כי לאם יש יד ורגל בניכור כלפי האב ולפיכך נקבע כי האם לא יכולה מזונות מהאב מחד ומאידך לא לסייע בחידוש הקשר עם ילדיו. האם