האם ניתן לבטל צו ירושה

האם ניתן לבטל צו ירושה

באין צוואה אחרי לכתו של אדם קובע חוק הירושה את יורשיו של אדם על פי דין.

היורשים על פי דין רשאים להגיש בקשה לצו ירושה וצו זה לכשינתן יצהיר על זהותם של היורשים.

האם ניתן לבטל צו ירושה שניתן?

ביטול צו ירושה הינה משימה קשה ביותר גם למשפטנים מנוסים ביותר אך יחד עם זאת היא אפשרית.

מי רשאי להגיש בקשה לביטול צו ירושה? כל אדם העונה על ההגדרה "בעל עניין".

סעיף 72(א) לחוק הירושה קובע כי שרשאי להגיש בקשה לביטול צו ירושה הינו רק מי ש"מעוניין בדבר" כלומר, אדם שיש לו עניין בדבר. אפשר שאותו אדם יהיה יורש על פי דין שלא הוזכר ככזה בצו, נושה של עיזבון המנוח, נושה של יורש וכיו"ב.

הבקשה לביטול הצו תוגש במקרים בהם התגלתה עובדה או טענה חדשה שלא הייתה ידועה עובר למתן הצו שיש בה כדי לשנות את ההחלטה למתן הצו וסעיף 72 לחוק הירושה קובע את העילות בגינן ניתן להגיש בקשה לביטול צו ירושה ובין היתר כאשר ישנן עובדות שלא הועלו בפני הרשם לענייני ירושה או בפני בית המשפט בעת מתן צו הירושה, כאשר ישנן טענות חדשות שלא נטענו בעת מתן הצו ועוד.

הבקשה לביטול צו ירושה תוגש בצירוף מסמכים, לרשם לענייני ירושה, אשר יעבירה לבית המשפט לענייני משפחה בתנאים מסויימים ולפי נסיבות העניין.

יודגש כי ביטול צו ירושה הינו החריג לכלל ולפיכך כל החלטה על ביטול צו ירושה תיבחן בין לקבלה ובין לדחייה, כל מקרה לגופו, בהתייחס לנסיבות העניין ועל פי המבחנים שנקבעו בפסיקה.

מאחר ועסקינן בחלוקת ירושה שבדרך כלל משלבת כוחות של רגש, כבוד וכסף רב והמדובר במשוכה גבוהה הכרוכה בראיות להוכחת העילות לביטול הצו תוך עמידה  במבחנים שקבעה הפסיקה מומלץ לקבל ייעוץ משפטי של עורך דין לענייני משפחה ולנהל את ההליך במקצועיות הנדרשת.