Author: admin

כמה עולה להתגרש? תלוי. השאלה כמה עולה להתגרש מבלי להישאר תלוי במזל או על עץ עולה כמעט בכל פגישת ייעוץ עם אנשים השוקלים לפרק את החבילה ובכלל לא משנה מה הסיבה לפירוד בין אם זה על רקע של  בגידה, משבר אישי, משפחתי, כלכלי או כי סתם הם מאסו זה בזו. הליך גירושין הוא מחיר כבד הרובץ על כל המשפחה, לא רק על בני הזוג.  התנהלות שגויה עלולה להפוך את העסק למורכב פי כמה וגם ליצור חור גדול מאוד וכואב בכיס. בכדי להימנע מנזק מיותר שקשה יהיה לרפא אותו מומלץ להמשיך לקרא ולפנות לעורך דין מומחה בתחום. אם כבר החלטתם להיפרד, דרך המלך היא

באין צוואה אחרי לכתו של אדם קובע חוק הירושה את יורשיו של אדם על פי דין. היורשים על פי דין רשאים להגיש בקשה לצו ירושה וצו זה לכשינתן יצהיר על זהותם של היורשים. האם ניתן לבטל צו ירושה שניתן? ביטול צו ירושה הינה משימה קשה ביותר גם למשפטנים מנוסים ביותר אך יחד עם זאת היא אפשרית. מי רשאי להגיש בקשה לביטול צו ירושה? כל אדם העונה על ההגדרה "בעל עניין". סעיף 72(א) לחוק הירושה קובע כי שרשאי להגיש בקשה לביטול צו ירושה הינו רק מי ש"מעוניין בדבר" כלומר, אדם שיש לו עניין בדבר. אפשר שאותו אדם יהיה יורש על פי דין שלא הוזכר ככזה

בתיק 940944-17 שהתנהל בפני כבוד ביה"ד הרבני האזורי בירושלים קבע הרכב הדיינים הנכבד כי אין הצדקה לתשלום מזונות כאשר נמנע קשר בין הילדים לאביהם זאת ועוד, בקשת האם למשמורת זמנית תדחה מקום בו קיים חשש כבד לניכור הורי שכן אין להיענות לבקשה שכזו, העלולה להנציח את המצב הקשה של ניתוק קשר בין האב לילדיו. כך קבע בית הדין הרבני בירושלים, אשר דחה לאחרונה בקשה של אם לנער בן 15  לחייב את אביו במזונות הנער. מטענות הצדדים התרשם כי לאם יש יד ורגל בניכור כלפי האב ולפיכך נקבע כי האם לא יכולה מזונות מהאב מחד ומאידך לא לסייע בחידוש הקשר עם ילדיו. האם

להתגרש בטוב זו לא סתם סיסמה .להתגרש בטוב זו חוכמה שנצברה עם השנים, שיטה שהוכיחה את עצמה כיעילה ביותר, כזו המותירה את הילדים ובני הזוג עם פחות פצעים וצלקות, עם פחות משקעים כבדים ולא פחות חשוב עם יותר כסף בכיס         .מי שיפתח את נפשו וישקול את גרושיו על דרך ההידברות תוך שמירה על כבוד הדדי והוגנות ולא יתן ליצרים הרעים לשטוף את ראשו יבטיח לעצמו הליך מהיר, הוגן, מכבד ומשתלם לעין ארוך ממלחמת שוחות מתישה

מזונות ילדים של איש עשיר אישה תבעה את בעלה לשלם לילדים דמי מזונות בסכום של 23,000 ש"ח בטענה כי האיש עתיר נכסים וכי הם חיו ברמת חיים גבוהה. בית המשפט שוכנע כי אכן הילדים חיו ברמת חיים גבוהה אך לאור הלכת בית המשפט העליון האיש חוייב בסכום נמוך בהרבה מהסכום הנתבע. בית המשפט העליון קבע כי צרכיו הרגילים של ילד המתגורר בשני בתים ברמת חיים ממוצעת עולים כדי 2,250 עד 2,500 ש"ח לחודש וכאשר מדובר בהורה המחזיק בעשרות מיליוני שקלים מוערך כי צרכי ילד כזה תלויי שהות יעמדו על שך של 3,500 שקל ועוד 500 ש"ח לא תלויי שהות. אחר קביעה זו